Zespół Szkół w Szalowej

WITAMY NA  STRONIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ
IM. KS. STANISŁAWA PĘKALI  W SZALOWEJ

 Kontakt    

Strona główna -> Aktualności

Ostanie miesiące obfitowały w sukcesy naszych młodych plastyków w wielu konkursach plasrtycznych. Czyt. więcej...
Informuję, że 22 października 2021 r. Rada Gminy Łużna przyjęła Uchwałę w sprawie Lokalnego Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Łużna oraz regulaminu określającego zasady udzielania stypendiów i nagród dla uzdolnionych uczniów z terenu Gminy Łużna. Z treścią uchwały można zapoznać się pod poniższym linkiem

Treść uchwały. 


OGŁOSZENIE


Związek Gmin Ziemi Gorlickiej w partnerstwie z gminą Łużna ogłasza rekrutację Uczestników i Uczestniczek do projektu pn. „Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach: Osi priorytetowej X –Wiedza i kompetencje, Działanie 10.3 – Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Nabór adresowany jest do Uczniów i Uczennic Szkół Podstawowych w powiecie gorlickim.

W ramach projektu realizowane będą zajęcia rozwijające u uczniów kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy oraz zajęcia specjalistyczne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi.


Zajęcia realizowane w poszczególnych szkołach zostały podane w Załączniku 2b oraz 2d do Regulaminu Realizacji Projektu.


Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w wersji elektronicznej na stronie:

1. Formularz zgłoszeniowy ucznia.

2. Lista zaplanowanych zajęć Rozwijanie u uczniow kompetencji kluczowych

3. Lista zaplanowanych zajęć specjalistycznych dla uczniow ze specjalnymi

4. Regulamin rekrutacji.

5. Harmonogram rekrutacji

6.  Formularz zgłoszenia dla ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi


www.bip.malopolska.pl/zgzggorlice 

Oraz w wersji papierowej w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Szalowej.


Wypełnione dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w sekretariacie szkoły  do 30 listopada 2021 r.


20 maja br. doszło do pożaru jednorodzinnego domu w miejscowości Bieśnik.
Trzyosobowa rodzina straciła w jednej chwili wszystko, co posiadała. W tak wielkiej tragedii, Państwo Wróbel mogli na szczęście liczyć na pomoc dobrych ludzi. Czyt. więcej

Od 1 września 2021 roku uczniowie wszystkich klas I – VIII uczą się w systemie stacjonarnym, według obowiązującego tygodniowego planu zajęć z możliwymi zmianami dostosowanymi do bieżących potrzeb i ewentualnych nieobecności nauczycieli. Czyt. dalej...

W kwietniu br. ogłoszone zostały wyniki Małopolskiego Konkursu Czytelniczego  "Czytam, znam, rozumiem". Wspaniały sukces odnieśli uczniowie naszej szkoły.  Aleksandra Wiejaczka została laureatem, a Michał Bryła finalistą. Organizatorem konkursu są III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Tarnowie oraz Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza Oddział w Tarnowie wraz z instytucjami współpracującymi: Zakładem Filologii Polskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie oraz Miejską Biblioteką Publiczną im. J. Słowackiego w Tarnowie. 

Konkurs miał zasięg wojewódzki, a honorowy patronat objął Małopolski Kurator Oświaty w Krakowie. Gratulemy uczniom oraz nauczycielowi- opiekunowi p. Annie Skórskiej.

W bieżacym roku szkolnym uczennice Katarzyna Sorota i Aleksandra Wiejaczka wzięły udział w XXVI edycji konkursu Znam moje Miasto, znam Ziemię Gorlicką " Patron mojej szkoły- wzór do nasladowania" Prace wspomnianych uczennic zostały opublikowane w nr 96 "Kwartalnika Gorlickiego" Zaparaszam do zapoznania się z treścią prac, a tym samym pogłebienia wiedzy na temat patrona Szkoly Podstawowej w Szalowej tj. ks. Stanisława Pękali. Więcej...


Najważniejsze zasady obowiązujące w Szkole Podstawowej w Szalowej to:

  1. Pobyt w szkole tylko dzieci zdrowych, bez objawów infekcji górnych dróg oddechowych (kaszel, duszności, katar, stan gorączki) oraz nie będących w kwarantannie lub z rodzin objętych izolacją.
  2. Odprowadzanie dzieci do szkoły tylko przez rodziców zdrowych, bez objawów infekcji górnych dróg oddechowych (kaszel, duszności, katar, stan gorączki) oraz nie będących w kwarantannie lub z rodzin objętych izolacją.
  3. Do szkoły uczniowie wchodzą przez wyznaczone wejścia i korzystają z wyznaczonych szatni..
  1. Uczniowie wchodzą do szkoły z osłoniętymi ustami i nosem, po zdezynfekowaniu rąk.
  2. W trakcie zajęć w salach lekcyjnych uczniowie nie mają obowiązku uczestniczyć w zajęciach z osłoniętymi ustami i nosem. W trakcie zajęć korzystają tylko i wyłącznie ze swoich podręczników, zeszytów i innych przyborów.
  3. W trakcie przerw, pobytu w przestrzeni wspólnej (korytarze, boksy szatniowe, szatnie sportowe) uczniowie proszeni są o zachowanie bezpiecznego dystansu oraz zasłanianie ust i nosa maseczką lub przyłbicą.
  4. Rodzice mogą odprowadzać swoje dzieci do strefy dezynfekcji/strefy pożegnań w obu segmentach dydaktycznych. Rodzice mogą wchodzić na teren szkoły w celu rozmowy, załatwieniu spraw uczniowskich do sekretariatu, dyrektora lub po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się z nauczycielem i pedagogiem z zasłoniętymi ustami i nosem, po zdezynfekowaniu rąk.
  5. W szkole nie będzie funkcjonował automat, dlatego prosimy o zaopatrywanie swoich dzieci we własne drugie śniadanie oraz napoje.
  6. Korzystanie z biblioteki, jadalni i świetlicy również podlega szczególnym ograniczeniom sanitarnym (szczegóły w Procedurze).
  7. W sytuacji wystąpienia objawów infekcji górnych dróg oddechowych (kaszel, duszności, katar, stan gorączki) u ucznia w trakcie pobytu w szkole, zostanie on umieszczony w izolatce, pod opieka pracownika szkoły, a o zaistniałej sytuacji powiadomieni zostaną rodzice, którzy następnie kontaktują się z lekarzem. Dyrektor ma obowiązek powiadomienia o zdarzeniu powiatową stację SANEPID oraz Wójta Gminy Łużna.

Bardzo Państwa prosimy o zwrócenie w br. szczególnej uwagi na kwestie zdrowia, higieny i zdyscyplinowanego udziału swoich dzieci w zajęciach szkolnych i stały kontakt telefoniczny (odbieranie telefonów i emaili) ze szkołą. Jesteśmy przekonani, że odpowiedzialnie, cierpliwie, z wzajemna życzliwości i pomocą pokonamy trudności spowodowane epidemią, bezpiecznie i z dobrym efektem będziemy kształcić i wychowywać nasze dzieci.
Kilkunastu uczniów naszej szkoły wzięło udział w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Twórczość plastyczna inspirowana muzyką dawną” organizowanym przez Schola Cantorum w Kaliszu. Więcej...Dnia 21 stycznia 2020 r.  w naszej szkole odbył się tradycyjny Dzień Seniora czyli Dzień Babci i Dziadka, na który bardzo licznie przybyli Seniorzy z Szalowej i okolic. Więcej...
1 [2] [3] [4]
Odwiedzin :