Zespół Szkół w Szalowej

WITAMY NA  STRONIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ
IM. KS. STANISŁAWA PĘKALI  W SZALOWEJ

 Kontakt    

Zaproszenie do konkursu "Nasz Patron-Nasz Wzór"

.

 Regulamin konkursów  „Nasz Patron -Nasz Wzór”

Z okazji zbliżającego się Dnia Patrona Szkoły Podstawowej w Szalowej zapraszamy uczniów Zespołu Szkół w Szalowej do udziału w konkursach literackim i plastycznym pod hasłem Nasz Patron - Nasz Wzór”.
Organizatorzy:
Organizatorem  konkursu  jest  Zespół Szkół w Szalowej
Cele konkursu:
- zachęcenie miłośników pisania do prezentowania własnych umiejętności.
- spieranie  osób  uzdolnionych  literacko i rozwijanie zainteresowań wychodzących poza treści programów szkolnych.
- kształtowanie postaw patriotycznych i kodeksu etycznego poprzez nawiązanie  do uniwersalnych   wartości postaci ks. Stanisława Pękali
-  doskonalenie mowy ojczystej poprzez własny proces twórczy
- inspirowanie uczniów osobą ks. Stanisława Pękali
- zachęcenie uczniów do poznania historii i biografii patrona
- rozbudzenie inwencji twórczej, kształtowanie myślenia twórczego.
- ozwijanie zdolności plastycznych.
 
Regulamin konkursów:
I. Konkurs literacki
 
1. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych:
- grupa I – klasy IV – VI Sp i kl. I G 
/Zredaguj treść listu skierowanego do patrona szkoły ks. Stanisława Pękali/
 
- grupa II – klasy II – III G 
/ „Nasz Patron – Nasz Wzór” – napisz rozprawkę , uzasadniając słuszność tych słów/
 
2. Prace konkursowe powinny spełniać następujące wymagania:
- wydruk komputerowy,
- maksymalna objętość – list 1 strona A4, rozprawka 2 strony A4 (czcionka 14)
 
3. Kryteria oceny prac:
- zgodność z tematem,
- bogactwo języka,
- zgodność stylu i języka z formą,
- samodzielność i oryginalność,
- poprawność językowa, ortograficzna, interpunkcyjna,
 
4. Każda praca powinna być opatrzona metryczką:
- imię i nazwisko
- klasa
5. Termin złożenia prac upływa 15 listopada 2016 r. Prace należy składać do koordynatorów części literackiej : p. Anny Skórskiej, Barbary Duszy, Agnieszki Wolanin
 
II. Konkurs na stworzenie strony  internetowej związanej z postacią ks. Stanisława Pękali.
Konkurs przeznaczony dla uczniów Publicznego Gimnazjum w Szalowej i polega na stworzeniu podstrony ukazującej postać ks. Stanisława Pękali na stronę internetową naszej szkoły.
Kryteria oceny prac:
- szata graficzna,
- atrakcyjność,
- wysiłek ucznia,
- pomysłowość.
- oryginalność.
Opiekun: konkursu: Tadeusz Przepióra
Termin złożenia prac upływa 15 listopada 2016 r. Prace należy składać do opiekuna
 
III. Konkurs plastyczny
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO  
NASZ PATRON – NASZ WZÓR
Zasady konkursu:
1. Konkurs jest skierowany do uczniów klas I – VI Szkoły Podstawowej
2. Konkurs jest podzielony na dwie kategorie wiekowe:
- kategoria pierwsza: uczniowie z klas I-III
kategoria druga: uczniowie z klas V-VI
3. Prace plastyczne należy wykonać w formacie A4, A3
4. Prace powinny przedstawiać portret ks. Stanisława Pękali, wydarzenia związane z jego życiem i działalnością na terenie naszej wsi.
5. Technika wykonania prac; dowolna (np. kolaż, rysunek, praca malarska, grafika itp.)
6. Każda zgłoszona na konkurs praca powinna zawierać następujące dane; imię i nazwisko, klasa, tytuł.
7. Prace muszą być wykonane samodzielnie, na terenie szkoły.
8. Termin złożenia prac upływa 15 listopada 2016 r. Prace należy składać do koordynatora części plastycznej p. Lucyny Jamer-Książkiewicz
9. Prace zostaną ocenione przez niezależną komisję według następujących kryteriów;
- zgodność z tematem,
- indywidualny i twórczy sposób wypowiedzi,
- zastosowana technika,
- estetyka wykonania,
10. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi w dniu święta patrona,
1 grudnia 2016 r, podczas uroczystej akademii.
11. Wszystkie prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej, a laureaci otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.
Uwago końcowe
1. Prace  nie mogą być zbiorowe.
2. Utwory  nadesłane  na  konkurs  muszą  być w  całości  oryginalną twórczością  osoby biorącej udział w konkursie; nie mogą stanowić plagiatu, być kopią lub fragmentem  jakichkolwiek  innych  utworów,  a  także  nie  mogły  być  wcześniej  nigdzie prezentowane.
Odwiedzin :