Zespół Szkół w Szalowej

WITAMY NA  STRONIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ
IM. KS. STANISŁAWA PĘKALI  W SZALOWEJ

 Kontakt    

Rekrutacja na zajęcia z doradztwa edukacyjno - zawodowego


 W związku z przystąpieniem gminy Łużna do projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” w Zespole Szkół w Szalowej realizowane będą zajęcia z doradztwa zawodowego w ramach działania  Szkolnego Punktu Informacji i Kariery (SPInKa). Zajęcia dla uczniów kończących szkołę będą prowadzone w formie warsztatów, indywidualnych konsultacji wg ustalonego harmonogramu w latach 2017-2020. 

Celem projektu jest zapewnienie uczniom szkół gimnazjalnych pomocy doradcy zawodowego w planowaniu przyszłości edukacyjno-zawodowej i umożliwienie poszerzenia wiedzy o zawodach i rynku pracy, a także udział w Festiwalu Zawodów w Krakowie.

 

Uprawnienia i obowiązki uczniów uczestniczących w projekcie:

 

1.    Udział uczniów w projekcie jest bezpłatny.

  1. Uczestnik projektu jest zobowiązany do udziału w zajęciach grupowych z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego i konsultacjach indywidualnych w całym cyklu ich trwania oraz do prac (wspólnie z doradcą) nad Indywidualnym Planem Działań (IPD), który jest ostatnim etapem procesu doradczego. Po przygotowaniu IPD Uczestnik/uczestniczka otrzymają zaświadczenia o uczestnictwie w projekcie.
  2. Uczestnicy projektu są zobowiązani do każdorazowego potwierdzania swojej obecności na zajęciach i indywidualnych konsultacjach.


W czerwcu 2017r rozpoczęta została rekrutacja uczestników do projektu wśród uczniów drugich klas gimnazjalnych.

 Regulamin rekrutacyjny i dokumenty w załączniku. 

Odwiedzin :