Zespół Szkół w Szalowej

WITAMY NA  STRONIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ
IM. KS. STANISŁAWA PĘKALI  W SZALOWEJ

 Kontakt    

Miediacje rówieśnicze w naszej szkole


Drogi uczniu! Czy wiesz, że jednym ze sposobów rozwiązywania konfliktów w naszej w szkole jest mediacja? Więcej…
Mediacja to sposób rozwiązywania sporu lub konfliktu i osiągnięcie porozumienia przy pomocy mediatora.
Mediator jest to bezstronna osoba trzecia, która pomaga rozważyć wszelkie możliwe rozwiązania, negocjować je w warunkach współpracy oraz  szukać takiego porozumienia, które będzie satysfakcjonujące dla obydwu stron.
Mediacja rówieśnicza jest metodą rozwiązywania sporów i konfliktów wśród dzieci i młodzieży na terenie szkoły w obecności mediatora rówieśnika czy starszego kolegi. Koncentruje się na rozwiązaniu problemu w sposób satysfakcjonujący wszystkie strony,
a nie na wskazaniu winnego. Osoby będące w sporze i uczestniczące w mediacji mogą przedstawić zdarzenia z własnej perspektywy. Powiedzieć drugiej stronie o własnych odczuciach, interpretacji jej zachowania i uczuciach, jakie to zachowanie wzbudziło.
Celem mediacji jest wypracowanie takiego rozwiązania, w którym mamy do czynienia 
z dwoma zwycięzcami - brak tutaj przegranych. Mediacja kończy się pisemnym utrwaleniem rezultatów. Zawierają one między innymi przeprosiny za nieprzyjazne zachowanie, albo też ofertę rekompensaty strat i wyrządzonych szkód.
 

Jakie sprawy możecie  rozwiązywać w drodze mediacji rówieśniczych?

 

• znieważanie rówieśników ze względu na ich wygląd, ubranie, pochodzenie czy zachowanie,
• obrażanie członków rodziny rówieśników,
• wyśmiewanie się z niepełnosprawności,
• wyśmiewanie wyglądu zewnętrznego  obraźliwe napisy na tablicy czy ścianach,
• kradzieże  i chowanie cudzych przedmiotów,
• wyśmiewanie się np. za błędy popełnione na lekcjach, czy mniejsze zdolności,
• niszczenie mienia, 
• odrzucanie tj. nie dopuszczanie do zabawy w grupie,
• bójki, kłótnie i inne nieporozumienia między rówieśnikami.
Rola mediatorów 
 

Mediatorzy są bezstronni.

 

Próbują zrozumieć obie strony wraz z ich uczuciami i pragnieniami.
 

Mediatorzy przejmują rolę moderatorów.

 

 Mediatorzy są odpowiedzialni za przebieg spotkania i zachowanie określonych reguł.
Nie wyrażają oni swojego zdania!
 

Mediatorów obowiązuje milczenie, to znaczy muszą oni zachować wszystko
w tajemnicy.

 

Traktują oni wszystkie słowa, które padają w trakcie spotkania, jako ściśle poufne. Informacje ze spotkań wspólnych i na osobności ze stronami oraz notatki robione przez mediatora nie mogą być nikomu udostępnione. Mediator może przekazać na zewnątrz tylko to, co zostało uzgodnione i na co strony wyraziły zgodę.
 

Mediatorzy angażują się w te pracę dobrowolnie.

 

Spotkanie może zostać przerwane, jeśli mediatorzy nie widzą już sensu kontynuowania go. Może do tego dojść, gdy jedna ze stron nie stosuje się do ustalonych reguł, albo też nie jest wystarczająco otwarta wobec reszty.
 

Mediatorzy kierują się w swojej pracy potrzebami.

 

 

Mediatorzy pytają o przyczyny konfliktu i próbują zrozumieć uczucia stron,  myśląc  
o przyszłości.

 

Uczestnictwo uczniów w mediacji jest dobrowolne.
Treść mediacji jest ściśle poufna.
W trakcie mediacji wykluczone są kary ze strony szkoły i rodziców. 

 

Odwiedzin :