Zespół Szkół w Szalowej

WITAMY NA  STRONIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ
IM. KS. STANISŁAWA PĘKALI  W SZALOWEJ

 Kontakt    

Zdali egzamin z ratownictwa na medal

23 maja  2019r. w Szkole Podstawowej w Szalowej odbył się II Gminny Konkurs „Ratujmy życie"

Celami konkursu są: popularyzacja wiedzy dotyczącej pierwszej pomocy, doskonalenie praktycznych umiejętności udzielania pierwszej pomocy oraz kształtowanie prawidłowych reakcji i relacji wobec osób poszkodowanych. Dalej...
 

 

Konkurs składał się z dwóch części:
     I część teoretyczna – uczniowie wypełniali test jednokrotnego wyboru,
     II część praktyczna – uczniowie udzielali pierwszej pomocy w różnych pozorowanych sytuacjach np.: zadławieniach, zranieniach, krwotokach, utracie przytomności, zatrzymaniu krążenia.
Nad przebiegiem konkursu czuwali p. mgr Teresa Tokarz - wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu oraz studenci kierunku Ratownictwo Medyczne.
W konkursie bardzo dobrze zaprezentowali się uczniowie naszej szkoły: Jakub Bryła  oraz  Szymon Szura, którzy zajęli I miejsce w konkursie. Uczniowie do konkursu zostali przygotowani przez p.Anną Skórską  oraz p.Pawła Forysia

 

Najlepszymi z najlepszych okazali się uczniowie:
Szkoła Podstawowa w Szalowej– I miejsce
Szkoła Podstawowa w Bieśniku – II miejsce
Szkoła Podstawowa w Biesnej – III miejsce
Szkoła Podstawowa nr 1 w łużnej- IV miejsce
Szkoła Podstawowa w woli Łużańskiej-V miejsce
 
 

Wszystkim biorącym udział w konkursie gratulujemy.

 

Odwiedzin :