Zespół Szkół w Szalowej

WITAMY NA  STRONIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ
IM. KS. STANISŁAWA PĘKALI  W SZALOWEJ

 Kontakt    

dodatkowe wolne dni od zajęć dydaktycznych


Zarządzenie nr 5/2019
Dyrektora Szkoła Podstawowa im. ks. Stanisława Pękali
w Szalowej
z dnia 30 września 2019 r.

w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych

Na podstawie §5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603), zarządzam co następuje:

§1
1. W roku szkolnym 2019/2020 ustalam następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

31.10.2019 r.- czwartek
02.01.2020 r.- czwartek
03.01.2020 r.- piątek
21.04-23.04.2020 r. -wtorek, środa, czwartek- egzaminy
04.05.2020 r.- poniedziałek
12.06.2020 r. - piątek

§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 

Odwiedzin :