Zespół Szkół w Szalowej

WITAMY NA  STRONIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ
IM. KS. STANISŁAWA PĘKALI  W SZALOWEJ

 Kontakt    

Zarządzenioe w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych


  

Zarządzenie  nr 9/2021

Dyrektora  Szkoła Podstawowa im. ks. Stanisława Pękali
 w Szalowej

z dnia  22 września 2021 r.

 

w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych

 

Na podstawie  §5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603), zarządzam co następuje:

 

§1

 1. W roku szkolnym 2021/2022 ustalam następujące dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

 

15.10.2021 r.- piątek
12.11.2021 r.-piątek
02.05.2022 r.- poniedziałek
04.05.2022 r.- środa

24.05. 2022 r. - egzamin ósmoklasisty

25.05. 2022 r. - egzamin ósmoklasisty

26.05. 20022 r.- egzamin ósmoklasisty
17.06.2022 r. - piątek

 

                                                                       §2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  ogłoszenia.

Odwiedzin :