Zespół Szkół w Szalowej

WITAMY NA  STRONIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ
IM. KS. STANISŁAWA PĘKALI  W SZALOWEJ

 Kontakt    

KONKURS EKOLOGICZNY-SZALOWA 2010

Szalowa 14.12.2009r.

Na prosbę opiekunów udostępniamy treść książek:

Rośliny chronione w Polsce- doc,  pdf

Zwierzęta chronione w Polsce- doc, pdf

W związku ze zgłaszanymi problemami z zakupem książki Encyklopedia Polska 2000 udostepniamy w wersji elektronicznej wybrane fragmenty. Pliki mozna pobrac w wersji HTM  lub w wersji WORD
Zespół Szkół- Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum w Szalowej, Powiatowe Koło Ligi Ochrony Przyrody oraz Powiatowe Centrum Edukacji w Gorlicach serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w Powiatowym Konkursie Ekologicznym „Formy ochrony przyrody w Polsce”


Konkurs ma na celu promocję działań na rzecz poprawy stanu środowiska oraz rozwijanie twórczego myślenia. Udział w konkursie poszerzy wiedzę i zainteresowania problemami ekologicznymi. Sądzimy, że konkurs ten będzie okazją do tworzenia proekologicznych wzorców zachowań.  Do udziału zapraszamy przede wszystkim uczniów- miłośników działań ekologicznych, którzy poprzez udział w konkursie pragną poszerzyć swoją wiedzę na temat ochrony środowiska przyrodniczego. Uczniowie uczestniczący w konkursie, będą mieli niecodzienną okazję zaprezentowania swoich umiejętności plastycznych oraz wiedzy  z zakresu ochrony przyrody.

 Tak było w maju 2009r:

Relacja RTVG

Galeria

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO SZALOWA 2010

Temat: Formy ochrony przyrody w Polsce
(parki narodowe, rezerwaty przyrody, obszary chronionego krajobrazu, pomniki przyrody i ochrona gatunkowa)

Cele:
• Poszerzenie wiedzy ekologicznej
• Zachęcenie do podejmowania działań na rzecz poprawy stanu środowiska
• Rozwijanie twórczego myślenia
• Tworzenie proekologicznych wzorców zachowań

Miejsce konkursu: sala gimnastyczna w Zespole Szkół w Szalowej
Data konkursu : 19.05.2010r., godz. 900
Organizatorzy: Zespół Szkół – Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum
w Szalowej, Powiatowe Koło Ligi Ochrony Przyrody oraz Powiatowe Centrum Edukacji w Gorlicach

Honorowy patronat nad konkursem objął Wójt Gminy Łużna

Adresaci: 4 osobowe zespoły uczniów klas IV – VI szkół podstawowych z terenu powiatu gorlickiego
Uwaga: Każda gmina może wytypować do konkursu tylko jedną drużynę wyłonioną na etapie gminnym ( wyjątek w Gminie Łużna – Szkoła Podstawowa w Szalowej jako organizator i szkoła wyłoniona na określonych zasadach). Etap gminny zostanie przeprowadzony przez gminnych koordynatorów w dniu 17.03.2010r. o godz. 1000.
Pytania konkursowe na etap gminny przygotowane przez organizatorów, zostaną przesłane do koordynatorów w terminie do dnia 15.03.2010r.

ETAP POWIATOWY
Sposób przeprowadzenia konkursu

1. Konkurs obejmuje części:

a) plastyczną – wykonanie plakatu techniką malarską. Ocenie będą podlegać: pomysł, estetyka wykonania, zgodność z tematem.
Zgłoszona drużyna wykonuje na miejscu plakat prezentujący walory jednego z parków narodowych objętego konkursem. Wybór parku odbędzie się w drodze losowania.
Czas wykonania pracy – 1 godzina.
Podstawowe materiały oraz karton uczniowie będą mieli przygotowane przez organizatora konkursu.


b) pisemny test wiedzy – uczestnicy konkursu rozwiązują test indywidualnie.
Czas trwania 30 minut.

c) praktyczną – uczniowie zespołowo rozwiązują zagadnienia związane z tematyką konkursu.

Wykaz parków narodowych obowiązujący do konkursu w części a,c oraz etapu gminnego:

1. Magurski Park Narodowy
2. Pieniński Park Narodowy
3. Ojcowski Park Narodowy
4. Kampinoski Park Narodowy
5. Woliński Park Narodowy
6. Tatrzański Park Narodowy
7. Bieszczadzki Park Narodowy
8. Białowieski Park Narodowy
9. Biebrzański Park Narodowy
10. Babiogórski Park Narodowy
11. Wigierski Park Narodowy

2. Protokół z etapu gminnego koordynatorzy przesyłają na adres Zespołu Szkół w Szalowej w terminie do 20 kwietnia 2010r.
Wzór protokołu w załączeniu.
Adres szkoły:
Zespół Szkół w Szalowej
38-331 Szalowa
Szalowa 16
3. Zapytania w sprawie konkursu kierować można telefonicznie, nr tel.018 354 06 30 (sekretariat Zespołu Szkół w Szalowej) lub drogą elektroniczną – zsszalowa@interia.pl

4 Regulamin konkursu oraz dodatkowe informacje dotyczące konkursu będą na bieżąco aktualizowane na stronie www.zsszalowa.iap.pl


Literatura:

Etap gminny:
1. „I TY CHRONISZ ŚRODOWISKO”- Elementy Ochrony Środowiska. Gertruda Maurer . Wyd. Polski Klub Ekologiczny Kraków 1991, str. 79-93.

2. „Polska – Parki Narodowe” Wyd. Ibis . Zakres 11 parków wymienionych w regulaminie.

3. „Encyklopedia Polska 2000 – Przyroda” Jadwiga Knaflewska, Michał Siemionowicz. Wyd. . Podsiedlik – Raniowski i Spółka, (str. 106-124)

4. Podręcznik do Przyrody dla kl. IV-VI szkoły podstawowej zgodne z podstawą programową.

Etap powiatowy:
Literatura z etapu gminnego oraz dodatkowo:
1. „Rośliny chronione w Polsce” Agnieszka, Władek Bilińscy. Wyd. Videograf II Katowice.
2. „ Zwierzęta chronione – najciekawsze gatunki zagrożone wyginięciem w Polsce” Paweł Czapczyk. Wyd. Podsiedlik – Raniowski i Spółka

 Tutaj można pobrać wzór protokołu z etapu gminnego.

 Lista gminnych koordynatorów

Nazwisko i imę Szkoła- miasto lub gmina Nr tel.

Teresa Pres

ZS nr1 – Miasto i Gmina Bobowa

0723351580

018 352140

Anna Wójcik

ZS Stróżówka -Gmina Gorlice

0792783502

Iwona Stec

MZS nr5 - Miasto Gorlice

0696637912

Elżbieta Nędza

ZS Biecz - Biecz

0134471765

Stanisława Sroka

ZS Lipinki - Lipinki

0134477041

Bożena Szeląg

SP Mszanka - Łużna

0668857188

Maczuga Anna

SP Ropa- Ropa

0694845809

Elżbieta Poręba

ZS Uście Gorlickie -Uście Gorlickie

0502090514

Gabriela Kołotyło

ZS-P Sękowa - Sękowa

0183518015

Monika Magiera

ZS Moszczenica -Moszczenica

0600152639

 

 Odpowiedzi na zadawane pytania

1. Jak należy przeprowadzić gminne eliminacje?

Ten etap konkursy jest przeprowadzany przez wyznaczonych koordynatorów. Od organizatorów przesłane zostaną zestawy zadań, które należy wyjąć z koperty w obecności uczniów eczestniczących w konkursie.

2. Czy zadania na etapie gminnym druzyny rozwiązuja wspólnie, czy każdy z uczestników indywidualnie?

Zadania uczestnicy rozwiązują indywidualnie, następnie sumuje sie liczbę punktów. Uczniowie nie mogę się konsultować pomiędzy sobą. Wygrywa szkoła, której uczniowie uzyskają najwiekszą sumę punktów.

3. Czy  wszystkie szkoły piszą w jednym czasie?

Etap gminny zostanie przeprowadzony przez gminnych koordynatorów w dniu 17.03.2010r. o godz. 1000 w ustalonej przez gminnego koordynatora szkole. 

 

 

 

 


 

 

Odwiedzin :