Zespół Szkół w Szalowej

WITAMY NA  STRONIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ
IM. KS. STANISŁAWA PĘKALI  W SZALOWEJ

 Kontakt    

Strona główna -> TABLICA OGŁOSZEŃ

Od 1 września 2021 roku uczniowie wszystkich klas I – VIII uczą się w systemie stacjonarnym, według obowiązującego tygodniowego planu zajęć z możliwymi zmianami dostosowanymi do bieżących potrzeb i ewentualnych nieobecności nauczycieli. Czyt. dalej...


Zapraszam do zapoznania się ze sprawozdaniem finansowym za 2020 r., ktore można pobrać tutaj.


Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ks. Stanisława Pękali w Szalowej informuje, iż w ramach projektu pn. „Zdalna Szkoła + w Gminie Łużna” finansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Konkurs Grantowy: zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego; Oś I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach, szkoła otrzymała 15 sztuk laptopów i została upoważniona do czynności bezpłatnego użyczenia sprzętu niezbędnego do realizacji przez ucznia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia. 

Osoby, które nie posiadają sprzętu komputerowego, dzięki któremu mogłyby uczestniczyć w zajęciach zdalnego nauczania proszone są o złożenie wniosku (do pobrania na stronie internetowej zsszalowa.iap.pl lub w sekretariacie szkoły) do dnia 21.10.2020 r. do godziny 10.00  Informacje dot. Zasad użyczenia, umowy, wniosku i protokołu przekazania dostępne są na stronie internetowej szkoły. Szczegółowych informacji udzielają również wychowawcy klas oraz sekretariat szkoły pod numerem telefonu 183540630, 602364424

Warunkiem otrzymania sprzętu komputerowego jest terminowe złożenie wniosku, jego pozytywna weryfikacja i decyzja dyrektora szkoły. 


Z poważaniem 

Ryszard Skórski – Dyrektor Szkoły


Wniosek o wypożyczenie kompuera można pobrać tutaj

Zasady uzyczenia sprzętu komputerowego do zdalnego nauczania. Więcej.....


Szkoła Podstawowa im. ks. Stanisława Pękali w Szalowej pod honorowym patronatemWójta Gminy Łużna Mariusza Tarsy oraz Dziekana Dekanatu Łużna ks. Prałata dr. Stanisława Kubonia                                  
zaprasza dzieci i młodzież Gminy Łużna do udziałuw I edycji gminnego konkursu plastycznego
„CHODZĄC BOŻYMI ŚCIEŻKAMI" -KAPLICZKI, KRZYŻE PRZYDROŻNEI FIGURY ŚWIĘTYCHW GMINIE ŁUŻNA

Zauważyłeś kapliczkę, ciekawą rzeźbę namaluj ją. Poszukaj piękna jej wyglądu pośród krajobrazu, w którym się znajduje, a może uda Ci się dotrzeć do jej historii ?...Weź udział w naszym konkursie! Czekamy na Ciebie! 

REGULAMIN KONKURSU1 [2] [3] [4]
Odwiedzin :