Zespół Szkół w Szalowej

WITAMY NA  STRONIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ
IM. KS. STANISŁAWA PĘKALI  W SZALOWEJ

 Kontakt    

Strona główna -> PLAN LEKCJI
Plan lekcji obowiązuje od 10.09.2018 r.
 
 
 
 
1
2a
2b
3a
3b
P
1
EW
EW
EW wf
EW wf
2
EW
EW wf
EW
EW
EW
3
EW
EW
EW
EW
J. angielski
4
Ew plastyka
EW
j. angielski
EW
EW
5
J. angielski
log
Pozalekcyjne art.
 
EW inf
6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W
1
EW
EW
EW
EW wf
2
EW
EW
EWwf
EW
EW
3
EW wf
EW pl
Religia
EW
EW
4
Religia
EW inf
EW
J. angielski
EW
5
EW inf
J. angielski
EW pl
Religia
6
 
Religia
 
ZDW
 
 
 
 
 
 
 
Śr
1
EW
EW
EW
EW
EW
2
EW
EW
EW
EW
EW
3
EW
J. angielski
EW
EW
EW
4
EW muz
EW
EW muz
EW
J. angielski
5
 
 
J. angielski
EW inf
log
6
 
 
 
Log
 
 
 
 
 
 
 
 C
1
EW
EW
EW
EW
EW
2
EW
EW wf
EW
Religia
3
Religia
EW
EW
EW
EW
4
EW wf
EW muz
Religia
EW plastyka
5
 
Religia
logopedyczne
EW wf
6
 
 
 
 
Pt
1
J. angielski
EW
EW wf
EW muz
2
EW wf
EW
EW inf
J. angielski
EW
3
EW
EW wf
EW
EW
EW
4
EW
Pozalekcyjne art.
EW
EW
EW
5
 
 
 
 
 
6
 
 
 
 
 

 

 
 
4
5a
5b
6
7a
7b
P
1
Matematyka
 
Matematyka
J. angielski
Biologia
J. angielski
2
J. polski
Technika ch / Wf dz F
Matematyka
J. angielski
J. niemiecki
3
Przyroda
Wf ch F/ Technika dz
Historia
Fizyka
J. polski
4
G. wych
Biologia
J. polski
J.polski
Historia
Matematyka
5
Historia
Matematyka
Biologia
J. polski
Wf dz F / Wf ch R
6
J. ang kółko
Historia
Wdż
Plastyka
Matematyka
Biologia
7
 
Koło polonistyczne
Wdż
Plastyka
G. wych
8
 
 
 
 
Wf dz F/ ZKK
W
1
J. polski
J. ang Koło
 
Matematyka
Geografia
2
Religia
Matematyka
J. angielski
J. polski
Geografia
Chemia
3
Matematyka
J. polski
Matematyka
J. angielski
J. niemiecki
J. polski
4
J. angielski
G. wych
J. polski
Matematyka
Chemia
J. polski
5
Technika
Muzyka
J. polski
Wf R
J. angielski
Fizyka
6
Wf R
J. angielski
Muzyka
Wf F
J. polski
Matematyka
7
 
          Chór                                         
Religia
Wf ch F
 
8
 
Chór
Śr
1
Informatyka
J. polski
Historia
J. angielski
G. wych
J. angielski
2
J. angielski
J. angielski
J. polski
Historia
Wf dz. R/ Infomatyka ch
3
WF R
Historia
G. wych
Zaj. Komp
J. polski
J. polski
4
J. polski
Wf ch F/Wf dz R
Zaj. Tech
Fizyka
Historia
5
J.polski
Plastyka
Matematyka
Przyroda
Wf dz F/ Wf ch R
6
Logopedyczne
Matematyka
 
WF F
J. angielski
J. niemiecki
7
 
 
 
ZDW j. pol
J. niemiecki
Zdw. Mat
 
8
 
 
 
 
Log/ Zdw mat
 
 C
1
Religia
Informatyka dz / Wf ch F
Matematyka
Historia
J. angielski
2
Matematyka
Matematyka
Historia
Przyroda
Informatyka dz / Wf ch R
3
Przyroda
Informatyka ch / Wf dz F
G. wych
Religia
4
Wf F
J. polski
Religia
J. polski
Biologia
Matematyka
5
Plastyka
Religia
J. angielski
J. polski
Matematyka
Biologia
6
Logop
J. angielski
Matematyka
Wf F
J. polski
J. polski
7
ZKK
Matematyka Koło
Religia
Zdw J. pol
Wdż
 
8
 
 
 
 
 
Zdw j. pol
Pt
1
Zdw / k.mat
Geografia
J. polski
Zdw matem
Religia
2
J. angielski
Religia
Geografia
J. polski
Matematyka
Fizyka
3
Matematyka
Wdż
J. angielski
Przyroda
Geografia
Matematyka
4
J.polski
J. polski
Religia
Muzyka
Chemia
Geografia
5
Wf R
J. polski
Plastyka
Matematyka
J.polski
Historia
6
Muzyka
Wf dz F/ Wf ch R
Matematyka
J. polski
Chemia
7
 
 
 
 
Muzyka
Plastyka
8
 
 
 
 
G. kor
Muzyka
 
 
8a
8b
III gimnazjum
P
1
Historia
J. niemiecki
J. polski
2
Matematyka
Historia
J. polski
3
J. niemiecki
J. angielski
 Matematyka
4
 Fizyka
Matematyka
Niem I/ Ang II
5
J. angielski
J. polski
Plastyka
6
Wos
 J. polski
Wf ch F/ Wf dz R
7
Wf dz F/Wf ch R
Wos
8
Wf dz R
 
Wt
1
Chemia
 
 
2
J. angielski
 J.polski
Zaj. Tech
3
 Geografia
Chemia
Matematyka
4
Matematyka
 Fizyka
Muzyka
5
 Wos
Matematyka
Wdż
6
 J. polski
 J. angielski
 J. polski
7
 J. ang Koło
 
8
 
 
 
Śr
1
Wf ch R
G. wych
2
J. polski
Wos
 Geografia
3
 Matematyka
Geografia
Niem I / Ang II
4
Biologia
 Matematyka
Ang I/ Niem II
5
 J. angielski
J. niemiecki
Historia
6
 Historia
 Edb
Matematyka
7
Edb
 G. wych
Wf dz R/ Wf ch F
8
 
 
 Edb
Cz
1
Fizyka
J. polski
Biologia
2
J. polski
 J. angielski
Religia
3
J. polski
Matematyka
 J. polski
4
 Wf ch R/ Informatyka dz
 Matematyka
5
Informatyka ch/ Wf dz R
Fizyka
6
Religia
Biologia
Informatyka  chł/ Wf dz R
7
 
Religia
Informatyka   dz/Wf chł F
8
 
 
Logopedyczne
Pt
1
Matematyka
Fizyka
Niem II/ Ang I
2
J. niemiecki
J.polski
Chemia
3
Chemia
 Wos
J. polski
4
Wf ch F/ Wf dz R
Matematyka
5
G. wych
Chemia
Religia
6
 J. polski
 Religia
Historia
7
Religia
Historia
Wf dz F/ Wf ch R

Rozkład lekcji:

1. 8.00 – 8.45
2. 8.55 – 9.40
3. 9.50 – 10.35
4. 10.50 – 11.35
5. 11.45 – 12.30
6. 12.40 – 13.25
7. 13.35 – 14.20
8. 14.30 – 15.15

 

 

Odwiedzin :