Zespół Szkół w Szalowej

WITAMY NA  STRONIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ
IM. KS. STANISŁAWA PĘKALI  W SZALOWEJ

 Kontakt    

Strona główna -> ZAJECIA POZALEKCYJNE -> Odblaskowa Szkoła

Podsumowanie akcji „Odblaskowa Szkoła”


We wrześniu 2016 roku Szkoła Podstawowa im. ks. Stanisława Pękali w Zespole Szkół w Szalowej przystąpiła do konkursu „Odblaskowa Szkoła”, organizowanego przez Małopolską Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
Celem konkursu była realizacja idei wyposażania uczniów w elementy odblaskowe. Wiele podjętych działań pozwoliła wykazać, że szkoła nie tylko uczy, ale i dba o bezpieczeństwo swoich podopiecznych zwłaszcza w drodze do i ze szkoły.
Wszyscy uczniowie naszej szkoły podstawowej z klas I – III oraz IV – VI są wyposażeni w kamizelki odblaskowe oraz inne niż kamizelki elementy odblaskowe (łącznie 151 uczniów naszej szkoły posiada kamizelki i elementy odblaskowe).
W ramach akcji zorganizowany został, w dwóch grupach wiekowych, ogólnoszkolny konkurs plastyczny „Z odblaskami bezpieczniej”. Dzieci z klas I – III oraz IV – VI wykonywały prace konkursowe na świetlicy szkolnej. Wpłynęło dużo ciekawych prac, wykonanych różnymi technikami plastycznymi.

 
Wyniki konkursu są następujące:
Klasy I – III SP:
I miejsce: Anna Sorota kl. I,
II miejsce: Sabina Gębarowska kl. III a,
III miejsce: Kacper Gawlik  kl. III a i Kinga Niemiec kl. I,
Klasy IV – VI SP:
I miejsce: Mateusz Jerzak kl. VI b,
II miejsce: Marcelina Pisarczyk kl. VI a,
III miejsce: Karol Zwierzyński kl. V i Michał Bryła kl. IV,


Kolejną inicjatywą podjętą przez szkołę było zorganizowanie ogólnoszkolnego konkursu wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego. W pierwszym etapie tego konkursu wzięli udział wszyscy uczniowie z klas IV – VI.

 
Do drugiego etapu zakwalifikowało się osiemnastu uczniów, a zwycięzcami zostali:
I miejsce: Jakub Bryła kl. V,
II miejsce: Szymon Habaj kl. V,
III miejsce: Norbert Kusiak kl. VI b.
W celu zwiększenia aktywności nie tylko uczniów, ale także mieszkańców  wsi Szalowa zorganizowany został happening promujący noszenie  odblasków. Dzieci z najmłodszych klas szkoły podstawowej pod opieką p. Katarzyny Mołdy, p. Barbary Ćwiklik oraz p. Sylwii Kosińskiej wyszły w teren, aby uświadomić mieszkańcom konieczność noszenia odblasków. Rozdawali wykonane ulotki związane z bezpieczeństwem na drodze przechodniom. Całej akcji towarzyszyło noszenie przez dzieci własnoręcznie wykonanych plakatów z hasłami: „Bądź bezpieczny”, „Bądź widoczny”, „Noś odblaski” i „Bezpieczni na drodze”. Podczas przemarszu głośno skanowali, co wzbudziło duże zainteresowanie dorosłych mieszkańców wsi Szalowa i licznych kierowców.

Uwidocznieniem happeningu był artykuł z przeprowadzonej akcji w „Gazecie Gorlickiej” z dnia 11 października 2016 roku.
 
Ponadto uczniowie z najmłodszych klas uczestniczyli w zajęciach pozalekcyjnych „Bezpiecznie na drodze”, na których poznawali i utrwalali w formie zabawowej zasady ruchu drogowego, przygotowywali inscenizację „Tajemnicze znaki” i potrzebne rekwizyty tj. sygnalizator świetlny, kostki do gry ze znakami drogowymi, znaki drogowe.
Dnia 25 października zaprezentowali program artystyczny uczniom Szkoły Podstawowej i przedszkolakom z Publicznego Przedszkola w Szalowej.

Inscenizacja „Tajemnicze znaki” przybliżyła dzieciom zasady poruszania się po jezdni i reagowania na różne sytuacje drogowe. Szczególną uwagę zwrócono na obowiązujące zasady przekraczania jezdni, rolę znaków drogowych, ważność elementów odblaskowych podczas poruszania się w terenie. Uczniowie całość występu uświetnili piosenkami: „Piosenka o ruchu drogowym”, „Znaki drogowe”, „Jadą rowerzyści”, „Nie pojadę już pod prąd”.
Podczas apelu rozstrzygnięty został konkurs plastyczny oraz teoretyczny. Dzieci odebrały dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Radę Rodziców naszej szkoły.
 
Mamy nadzieję, że powyższe działania podjęte przez szkołę zwiększyły świadomość uczniów jako jednych z wielu uczestników ruchu drogowego, co powinno przełożyć się na ich bezpieczeństwo na drogach. Obserwując zachowanie uczniów, można zauważyć, że korzystają z zakupionych elementów i kamizelek odblaskowych w należyty sposób, a to działanie było głównym celem przeprowadzanej akcji „Odblaskowa szkoła”.Galeria

 

Odwiedzin :